Povinná výbava při cestě na Slovensko

slovenska vlajkaPovolená rychlost obec/silnice/dálnice v km/h – 50/90/130
Tolerance alkoholu: úplný zákaz
Mýtné – dálniční známka
Orientační ceny paliva
Za litr benzínu 95/nafty/LPG – 1,46 / 1,40 / 0,70 €
Infoservis – ASA 18 112, ze zahraničí +421 2 4920 5949

Povinná výbava vozidla je předepsána Vyhláškou Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky z 3. listopadu 2009 ( § 16 vyhlášky ), kterou se stanoví podrobnosti o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Lékárnička, autolékárnička
Povinná výbava každého osobního vozu (a vozidel kategorie M1 , N , T , C a Ps) musí obsahovat předepsanou lékárničku.

  • vozidlo kategorie M2 , M3 s počtem do 22 míst k sezení musí mít jednu autolékárničku pro hromadnou dopravu.
  • vozidlo kategorie M2 , M3 s počtem nad 22 míst k sezení musí mít dvě autolékárničky pro hromadnou dopravu.

Výstražný trojúhelník
Povinnou výbavou osobního auta ( každého vozidla kategorie M , N , T , C a Ps ) je homologován přenosný výstražný trojúhelník schválen podle předpisu EHK 27.

Jak umístit výstražný trojúhelník?
Pokud je vozidlo překážkou silničního provozu , je jeho řidič povinen obléci si reflexní vestu a umístit výstražný trojúhelník následovně:

  • minimálně 50 metrů od auta v obci
  • minimálně 100 metrů od auta na silnici I. třídy nebo dálnici

Reflexní oděv a reflexní vesta
Povinná výbava osobního auta (motorového vozidla kategorie M , N , T , C a Ps ) musí obsahovat bezpečnostní oděv (bezpečnostní reflexní vesta, overal, kalhoty, bunda nebo pláštěnka). Pozor! Bezpečnostní oděv musí být umístěn v dosahu ze sedadla řidiče vozidla.

Povinná výbava pro pomalé vozidlo
Vozidlo s největší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h musí být vybaveny zadní označovací tabulky pro pomalá vozidla a jejich přípojná vozidla podle předpisu EHK 69.

Povinná výbava pro LPG
Motorová vozidla poháněné zkapalněným ropným plynem LPG, musí být v zadní části vozidla (a vozidla kategorie M2 a M3 navíc i v přední části vozu a na vnější straně dveří vpravo) povinně vybaveno identifikačním znakem “LPG”.

Povinná výbava pro CNG
Auta a jiná motorová vozidla na stlačený zemní plyn, musí být v zadní části vozu, a vozidla kategorie M2 a M3 i v přední části vozu a na vnější straně dveří vpravo povinně vybaveno identifikačním znakem “CNG” podle předpisu EHK 110.

Dětská autosedačka
Přečtěte si, kdy je povinna dětská autosedačka

Hasicí přístroj
Hasicí přístroj v osobním autě není povinný.
Je povinnou výbavou motorového vozidla kategorie:

  • M2, M3 s počtem do 22 míst k sezení kromě místa pro řidiče, jeden nebo více hasicích přístrojů, jejichž hmotnost náplní nejméně 6 kg ,
  • M2, M3 s počtem nad 22 míst k sezení kromě místa pro řidiče, jeden nebo více hasicích přístrojů, jejichž hmotnost náplní je nejméně 12 kg ,
  • N2, N3, T, C a Ps, jeden nebo více hasicích přístrojů, jejichž hmotnost náplní nejméně 6 kg,
  • M a N používané na zdravotnickou záchrannou službu, báňskou záchrannou službu a poruchovou službu plynárenských zařízení, jeden nebo více hasicích přístrojů, jehož hmotnost náplně je nejméně 1,3 kg.

Jak uchytit a kde umístit hasicí přístroj?
Hasicí přístroje se na vozidle upevňují do úchytek na umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolávaly zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla a umísťují se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden hasicí přístroj se umisťuje v dosahu ze sedadla řidiče vozidla.

Žárovky a pojistky
Dobrou zprávou pro motoristy je, že od listopadu 2009 již povinná výbava nemusí obsahovat žárovky ani pojistky. Navzdory zrušení této povinnosti řidičům doporučujeme mít u sebe vždy jednu sadu náhradních žárovek .

Tažné lano
Stejně jako žárovky, zda pojistky, podle § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Sb., už ani tažné lano není součástí povinné výbavy osobních automobilů.

Zpráva (zápis , záznam ) o dopravní nehodě
Zpráva o nehodě není součástí povinné výbavy a policie ji nekontroluje v rámci silniční kontroly. Pokud však budete účastníkem dopravní nehody – škodní události a zprávu o nehodě nevyplníte a nepodepíšete, škodná událost bude posuzována jako dopravní nehoda, ke které je třeba volat policii.
Pokud vám tedy zpráva o nehodě v autě chybí riskujete pokutu od policie do výše 60 eur.

Více info: www.povinnavybava.sk

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *