Kde můžete pořídit dopravní značení?

Dopravní značení je pro silniční provoz velmi důležitou součástí. Na základě jednotlivých druhů dopravního značení je řízen silniční provoz, jsou udávány zákazy, změny přednosti, úpravy rychlosti, výstrahy a doporučení. Bez značek by na silnicích byl chaos a zmatek. Co dělat, když dopravní značení na některé části silnic, parkovišť nebo logistických center už nejsou ve stoprocentní kondici, jsou poškozené, opotřebené nebo dokonce chybí? V takovém případě je zapotřebí kontaktovat specialistu, který provede nové označení daného úseku.

Na našem trhu je tímto specialistou například AZ Značky

Na našem trhu samozřejmě lze pro dopravní značení nalézt specializované firmy. Jedním z největších specialistů je firma AZ Značky s tradicí již od roku 2006 a celorepublikovou působností. A kdo vlastně rozhoduje o provedení dopravního značení? Záleží na tom, o jakou komunikaci se jedná. O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace, v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Podoba, umístění i realizace musí odpovídat zákonným normám.

auto-kotous.cz_azznacky_cz_01

Pronájem pro různé situace

Některé značky mohou být na silnicích a cestách využity jen dočasně. Například z důvodů pořádání akce, z důvodů objížďky, práce na silnicích a z dalších důvodů. I pro tyto situace nabízí AZ Značky řešení, kterým je pronájem dopravního značení. AZ Značky nabízí různé druhy dopravních značek s možností dlouhodobého i krátkodobého pronájmu. Nezapomínejte ani na to, že pravidla silničního provozu se neustále mění a stejně tak se mohou měnit a přibývat značky. Jaké změny čekají řidiče od ledna 2016, se můžete podívat v tomto článku.
auto-kotous.cz_azznacky_cz_02

Dopravní značení nejsou jen dopravní značky

Nesmíme ale zapomínat ani na to, že dopravní značení netvoří jen postavené značky na okrajích silnic a na parkovištích, ale také vodorovné dopravní značení, tedy značení přímo na povrchu vozovek. I toto dopravní značení je pro provoz velmi důležité, a je třeba, aby bylo viditelné a nepoškozené. Firma AZ Značky nabízí také provádění aplikace vodorovného dopravního značení.

One comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *