Jak odhlásit či přihlásit motorové vozidlo?

Také se tak často setkáváte ať už na různých motoforech nebo přímo osobně s otázkou, jak přihlásit motorové vozidlo na svou osobu, či jej naopak odhlásit na někoho jiného? Samostatnou kapitolou je pak přihlášení dovezeného vozidla ze zahraničí do evidence vozidel České republiky. Já osobně jsem si tyto úřední procedury prošel několikrát a tak není na škodu si tuto „problematiku“ ujasnit a osvítit.

Při koupi či prodeji motorového vozidla je základním dokladem o reálném a legálním prodeji kupní smlouva. Tato by měla uvádět informace o prodávajícím a kupujícím, jakými jsou: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a popřípadě číslo občanského průkazu. Samozřejmě je nutné uvést i info o daném vozidle, které je předmětem prodeje a to zejména:

 • tovární značka
 • typ/model
 • rok výroby
 • číslo karoserie (VIN)
 • typ motoru
 • SPZ
 • číslo velkého technického průkazu (OTP)
 • počet najetých km

Poté je smlouva doplněna o dohodnutou prodejní cenu vozidla, datum prodeje a celá je stvrzena podpisy obou zúčastněných stran. Na základě oboustranně uzavřené kupní smlouvy probíhají veškeré úřední úkony spojené s jakoukoliv úpravou v evidenci vozidel co se týče změny majitele vozidla. Pokud máme v rukou kupní smlouvu se všemi výše uvedenými náležitostmi, tak nic nebrání vyrazit na příslušný odbor dopravy, obrnit se trpělivostí a pustit se do onoho úředního šimlu.

Odhlášení vozidla na kupujícího

Pokud jsme již motorové vozidlo prodali, je nutné pro správné a bezproblémové převedení vozidla na kupujícího toto vozidlo nejprve odhlásit na jeho jméno. S kupní smlouvou, velkým technickým průkazem a malým technickým průkazem zajdeme na příslušný odbor dopravy, kde vozidlo necháme na základě kupní smlouvy a vyplněné žádanky o „Změnu údajů v registru silničních vozidel“ (k dispozici na odboru dopravy) odhlásit na jméno kupce. Tento bude po odhlášení uveden ve velkém technickém průkaze v kolonce „Vozidlo převedeno-odhlášeno“. Neznamená to však, že je již vozidlo zcela převedeno, jde pouze o tzv. polopřevod. Skutečný převod dokončí pouze a jedině sám kupující.

Nyní je nutné v co nejkratším možném termínu doručit kupujícímu veškeré výše uvedené doklady od vozidla, jelikož dle zákona je kupující povinen vozidlo přihlásit na svou osobu do 10-ti pracovních dní!!! Z vlastní zkušenosti však vím, že mnoho úředníků tuto stanovenou lhůtu záměrně neberou v potaz, protože je jim jasné, že tento šibeniční termín je mnohdy nesmyslné dodržet. Nelze ovšem spoléhat na to, že vždy úředník tuto časovou podmínku přehlédne a proto je nutné při přihlášení postupovat co nejrychleji. Člověk nikdy neví, na koho na úřadě narazí.

Přihlášení vozidla na kupujícího

Nyní je na řadě kupující, aby dokončil převod na sebe a uzavřel tak veškeré formality s tím spojené. Ke správnému přepisu je potřeba mít zajištěné doklady napsané na jméno přihlašujícího (kupujícího), uzavřené povinné ručení (na úřadě prokazuje uzavřenost povinného ručení tzv. „zelenou kartou“), pokud nemá vozidlo technickou kontrolu, tak je nutné tuto provést a nechat si vystavit doklad přímo od STK.

Výhodou čerstvé technické kontroly je, že má platnost 10 pracovních dní i jako evidenční kontrola. V opačném případě, pokud vozidlo technickou kontrolu již má a ta mu běží, není už nutné dělat novou a automaticky se využívá platná technická, která je uvedena ve velkém TP. Je však nutností provést evidenční kontrolu vozidla a opět si nechat vystavit doklad. Poté nezbývá než vzít kupní smlouvu, velký TP, malý TP, SPZ pokud jde o přepis do jiného kraje (při přepisu v rámci kraje je možné si původní SPZ ponechat), zelenou kartu, dle potřeby doklad od STK (technická/evidenční kontrola), vyplněnou žádost o změnu v evidenci vozidel na nového vlastníka(ta je volně k dispozici na všech odborech dopravy), zaplatit poplatek za přepis vozidla a vozidlo je úspěšně přepsáno.

Po dokončení přepisu vozidla na nového majitele je důležité, aby původní majitel vozidla zrušil povinné ručení u své pojišťovny, jelikož to bohužel automaticky po přepisu vozidla na nového majitele nezaniká. Dokonce má ze zákona původní majitel povinnost písemnou formou o tomto stavu svou pojišťovnu uvědomit a tato poté povinné ručení ke dni nahlášení pojistku zruší. V opačném případě povinné ručení běží dále a původní majitel je pak nemile překvapen, když mu po půl roce přijde složenka s částkou za pojistku na nové pojistné období vozidla, které už nějakou dobu není jeho.

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel (tzv. individuální dovoz)
Samostatnou kapitolou, která vydá na několik dní nebo nebojím se říct i na několik měsíců, je přihlášení dovezeného vozidla ze zahraničí. Pokud jste se rozhodli si vozidlo ze zahraničí dovést sami, nebo jej koupit již dovezené do ČR od některého z prodejců, vždy je postup pro přihlášení stejný. Základem je originální technický průkaz odhlášený v zemi, kde je vozidlo trvale přihlášeno. Tato odhláška za účelem dovozu vozidla do jiné země je specifický úřednický úkon, který je bohužel zpoplatněn. Výše tohoto poplatku se většinou liší podle země, ze které je vozidlo odváženo. Po tomto úkonu není v originálním TP uvedeno na koho je vozidlo odhlášeno, ale pouze uvedeno, že je vozidlo odhlášeno za účelem vývozu do jiné země.

Jak odhlásit či přihlásit motorové vozidlo?
OpenClips / Pixabay

Původní SPZ vozidla přitom zůstává při odhlášení na tamním úřadě. S takto potvrzeným původním TP již můžete v České republice započít chvíle vyběhávání a zařizování. Základem pro možné přihlášení do evidence vozidel je tzv. „dovozová technická kontrola“. Tuto vstupní technickou kontrolu dělá dnes převážná část STK a závisí na ní veškeré úřední dění s vozidlem.

Při tomto úkonu se samozřejmě zjišťuje technický stav vozidla jako při běžné klasické technické kontrole a rovněž i evidenční kontrola. Jelikož však nemá vozidlo český TP, dovozová technická kontrola zjišťuje i veškeré potřebné údaje o vozidle, které jsou poté uvedené ve velkém TP. K naší smůle má český TP daleko více uváděných parametrů v porovnání třeba s původním TP, který byl veden v zemi, odkud vozidlo pochází. Tím se dostáváme mnohdy do situace, kdy technik provádějící dovozovou kontrolu nemůže předepsané parametry v budoucím velkém TP dohledat.

Jelikož to, co napíše dovozová technická je pro úřad a vystavení nového velkého TP „svaté“, nezbývá, než se pro zjištění veškerých chybějících parametrů obrátit na společnost Dekra, která shromažďuje cca 99% veškerých údajů o vozidlech dovážených do Evropy a EU. Pokud má Dekra tyto údaje k dispozici, máme vyhráno. Většinou se technik z STK dozví o kladném či záporném výsledku ze strany Dekry do pár minut. Pokud ovšem ani Dekra nemá k dispozici byť jen jeden potřebný údaj, odkáže nás technik na akreditovanou zkušebnu, která tyto údaje a parametry zjistí zkouškou a naměřením přímo na daném stroji.

Díky tomu se může takové přihlášení vozidla do evidence vozidel značně prodražit. Naštěstí se jedná v drtivé většině o vozidla dovezená z USA. Pokud máme k dispozici veškeré potřebné údaje z dovozové technické, nezbývá než se vydat na odbor dopravy. Zde je pro vystavení nového velkého TP(tzv. čistopisu) a přihlášení na své jméno nutné doložit-původní TP s uvedenou odhláškou, doklad od dovozové technické kontroly(10 pracovních dní slouží opět i jako evidenční kontrola), zelenou kartu(prokazuje již uzavřené povinné ručení na dané vozidlo) a žádanku na Přihlášku silničního vozidla do registru silničních vozidel. Na vystavení „čistopisu“ má úřad ze zákona 1 měsíc!! Ovšem z vlastní zkušenosti vím, že je „čistopis“ k dispozici většinou již na druhý den, nebo v některých případech i na počkání.

Po vystavení nového velkého TP je již vozidlo vzato do evidence vozidel a nezbývá nic jiného, než jej přihlásit na své jméno a zaplatit za tyto úkony poplatky. Po přihlášení obdržíme novou SPZ a malý TP a tím máme veškeré trable za sebou a nezbývá, než se těšit z jízdy se svým novým vozidlem.

Orientační ceny spojené s přepisem a přihlašováním vozidel

 • odhlášení na nového majitele: 0,-
 • přihlášení na své jméno: 500,- – 800,- (liší se dle kraje)
 • vystavení čistopisu: cca 1500,-
 • dovozová technická kontrola: 1200,- – 1500,- (liší se dle STK)
 • odhlášení vozidla v zahraničí: liší se dle země
 • zjištění údajů-Dekra: cca 2500,-

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *